Rondje langs dorpen

Een handje vol mensen waren vroeg opgestaan om de officiële opening van de outdoor fitness bij te wonen en natuurlijk om Sybrand van Haersma Buma te spotten. Na het welkom, mocht hij een paar oefeningen laten zien op een outdoor fitness toestel, onder leiding van een personal trainer. Met “it swit op’e billich” stapte hij weer in het schoolbusje. Buma kwam vanochtend eerst in Reduzum, daarna ging het rondje verder naar Friens, Irnsum, Idaerd en Eagum. Een foto impressie