1e ljipaai foar de kroechbaas

It earste ljipaai fan Reduzum is hjoed fûn troch Fedde Boonstra mei syn pake Otto Boonstra. Se fûnen it aai yn de Hommerts. Om’t de Hommerts yn de gemeente Súdwest-Fryslân leit, dêr’t snein al it earste ljipaai fûn waard, gie dit aai nei de kroechbaas.