Frienzer minibieb

Sûnt heal july 2016 stiet de minibieb fan Friens by Jos en Anke Bergsma op de oprit. De minibieb is koart lyn yn in nij jaske stutsen en stiet wer op it fertroude plak, ek is der in nije tafel kommen wêr’t de minibieb op stean kin. Mei in nij grut ferskaat oan smaaklik iiskâld lês foer. Binne jim nijsgjirrich, kom dan ris lâns op de Van Sytzamawei 2A