Nieuw emailadres Meldpunt

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: bijna gestruikeld zijn door een losliggende stoeptegel. Of erger nog, als je echt ten val komt, vaak met alle gevolgen van dien. Voor zaken en klachten ( b.v.losse stoeptegels, slecht groenonderhoud) over de openbare ruimte in Reduzum kunnen inwoners contact opnemen met het meldpunt. Via dit coördinatiepunt zorgt Ineke de Leeuw dat alles bij gemeentelijke meldingenlijn komt.