Kopy foar de Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 18 jannewaris wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 26 jannewaris.