School

tdsDe Trije Doarpenskoalle
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum
tel.nr. 0566-602100
directeur Mevr. Janet Veld
contact: directie.trijedoarpenskoalle@proloog.nl
www.trijedoarpenskoalle.nl
twitter @TDoarpenskoalle
Word vriend op facebook


De Trije Doarpenskoalle is de enige basisschool in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Het is een openbare school, die ongeveer 120 leerlingen telt. De school is in ontwikkeling en sinds juni 2012 een gecertificeerde drietalige school.  De school is een streekschool.
Daarnaast zijn wij een gecertificeerde drietalige school. Dat betekent op verschillende dagen de voertaal in de groepen Nederlands, Engels of Frysk is. Het meertalig onderwijs vindt u ook terug in de nieuwsbrief, Linepraat en in de aankleding van de gang en/of lokalen.
Voor kinderen van buiten Reduzum rijdt er een schoolbus.
De school heeft een eigen website: www.trijedoarpenskoalle.nl
Op de site vindt u de meest actuele informatie over de school. Daarnaast is er ook een facebookpagina van de school.